Tenryuji Temple สวนสวยที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO

สถานที่ตั้ง | อาราชิยามะ, เกียวโต

สถานะ | มรดกโลก

ปี | 1339-ปัจจุบัน

Tenryuji Temple สวนสวยที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO

สวนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัด Zen ที่สำคัญที่สุด อันดับ 1ใน 5 อันดับวัด Zen ที่สำคัญแห่งของเมืองเกียวโต และยังได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก โดยองค์กร UNESCO โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในฝากตะวันตกของเมืองเกียวโต เป็นหวัดหลักของนิกาย Rinzai Zen

 

    ประวัติความเป็นมาของวัดนี้เท็นรินั้นมีมานาน แต่เดิมเป็นที่พำนักของพระจักรพรรดิ และในปี ค.ศ. 1339 วิลล่าแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นวัด โดย โชกุน Ashikaga Takauji  สร้างขึ้นอุทิศให้ดวงวิญญานของพระจักรพรรดิ Go-Daigo หลักจากการเสด็จสวรรคต

    ชื่อของวัดนั้นหมายถึงมังกรสวรรค์ ซึ่งมาจากความฝันของน้องชายของท่านโชุน​ซึ่งฝันเห็นมังกรสีทองบินผ่านแม่น้ำจึงเชื่อกันว่าเป็น วิญญานของจักรพรรดิ Go-Daigo

 

 

    ม้ตัวอาคารวัดเคยถูกไฟไหม้และเสียหายช่วงสงคราม แต่ก็ได้ถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัยเมจิ ค.ศ.1868-1912 แต่ส่วนของสวนญี่ปุ่น ไม่เคยได้รับคามเสียหาย เป็นสวนที่มีอยู่มาแต่ดั้งเดิม ผู้จัดสวนแห่งนี้คือ Muso Soseki โดยช่วงเวลาที่สวยที่สุดในการชมสวนนี้จะเป็นช่วงที่มีใบไม้เปลี่ยนสี

 

ค่าเข้าชม | 500 เยน

ช่วงทำการ | ไม่มีวันหยุด

เวลาทำการ |  8:00~17:30 (17:00 ช่วงตุลาคม - มีนาคม)


credit ภาพ Tenryuji, Pinterest

2022 www.wabisabi-spirit.com