Shofuso Japanese House and Garden สวนญี่ปุ่นสวยงามที่ ฟิลาเดดเฟีย สหรัฐอเมริกา

สถานที่ตั้ง | ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา

ปี | 1958-ปัจจุบัน

    SHOFUSO JAPANESE HOUSE AND GARDEN

    Shofuso เป็นที่สร้างในแบบสถาปัตยกรรม บ้านญี่ปุ่น ศตวรรษที่ 17 โดยถูกประกอบสร้างขึ้นที่เมือง Nagoya ออกแบบโดย Junzo Yoshimura ในปี ค.ศ.1953 ด้วยวัสดุแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น และถูกนำมาจัดแสดงในงาน Museum of Modern Art ในนคร New York ภายหลังได้ถูกนำมา ณ ที่ตั้งปัจจุบันนี้ในปี ค.ศ. 1957 ที่ซึ่งแต่เดิมเป็นวัดพุทธแต่วัดเดิมได้ถูกไฟใหม้

    ในปี ค.ศ. 1958 สวนแห่งนี้ก็ได้ถูกออกแบบใหม่โดยนักจัดสวนญี่ปุ่น Tansai Sano  และเปิดให้สาธารณะชนได้เข้าชมในปี ค.ศ. 1958

    Shofuso เป็นสวนที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่สาม ของสวนญี่ปุ่นที่สวยงามใน อเมริกาเหนือ จากวารสาร Journal of Japanese Gardening ในปี 2016 และได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็น พื้นที่ประวัติศาสตร์ของ ฟิลาเดลเฟียในปี 2013, และเป็นสิ่งปลูกสร้างประจำเขต Fairmount Park National Historic District ในปี 1972

 

 

    ในทวีปอเมริกาเหนือเองก็มีหลายฤดูเช่นเดียวกับในญี่ปุ่น เราจึงสามารถพบเห็นความสวยงามต่างฤดู ของสวนญี่ปุ่นในสหรัฐอเมริกาได้เช่นกัน

 

 

 

ค่าเข้าชม |

12$ : ผู้ใหญ่ 

8$​​ : ผู้สูงอายุ, เด็ก 5-17ปี, ผู้ถือบัตรนักเรียน

ฟรี : สมาชิก, เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี, ข้าราชการทหารประจำการและครอบครัวไม่เกิน 5 คน

ช่วงทำการ | 23มีนาคม - 8 ธันวาคม

เวลาทำการ |

23มีนาคม - 31ตุลาคม 

พุธ~ศุกร์ : 10:00~16:00 , เสาร์~อาทิตย์ : 11:00~17:00

1พฤศจิกายน - 8ธันวาคม 

เสาร์~อาทิตย์ : 10:00~16:00

ติดต่อ | Tel 215-878-5097

เวปไซด์ | http://japanphilly.org/shofuso/

อื่นๆ | จอดรถฟรี

2022 www.wabisabi-spirit.com