Meigetsuin zen temple วัดเมเก็ตสึอิน จังหวัดคามาคุระ

สถานที่ตั้ง | เมืองคามาคุระ จังหวัดคานากาว่า

ปี | 1160-ปัจจุบัน

Meigetsuin zen temple วัดเมเก็ตสึอิน เมืองคามาคุระ จังหวัดคานากาว่า

    วัดแห่งนี้เป็นวัดของนิกายเซนรินไซ ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1160 เป็นวัดที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับต้นๆของเมืองนี้เลยก็ว่าได้ ชื่อ Meigetsu แปลว่าดวงจันทร์สว่าง ดังนั้นแล้ววัดแห่งนี้จะตกแต่งด้วยกระต่าย ตามความเชื่อพื้นบ้านว่ามีกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์

 

    วัดแห่งนี้ถูกรู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ "พระวิหารดอกไฮเดรนเยีย" เนื่องจากในวัดช่วงฤดูฝนตอนเดือนมิถุนายน ดอกไฮเดรนเยียสีฟ้า ที่ปลูกไว้ทั่ววัดจะบานสะพรั่ง เกิดเป็นความงามที่หาชมที่อื่นไม่ได้ เมื่อรวมกับสวนแบบญี่ปุ่น และวิหารทำให้เกิดความงานยากเกินบรรยาย

 

    และไฮไลท์ที่สำคัญที่ผู้มาเยือนทุกท่านจะพลาดไม่ได้เลยก็คือ หน้าต่างกลม ซึ่งจะเป็นความงดงามเปรียบได้เหมือนดวงจันทร์สุกสว่างดังชื่อของวัดแห่งนี้

ค่าเข้าชม | 300เยน (เดือนมิถุนายน 500 เยน)

ช่วงทำการ | เปิดทำการทั้งปี

เวลาทำการ | 9:00~16:00 , เดือน มิถุนายน : 8:30~17:00 (ประตูทางเข้าปิด 16:30)

เบอร์ติดต่อ | Tel +81-467-24-3437

เวปไซด์ | https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/visitkamakura/en/places-to-go/temples/meigetsuin.html

2022 www.wabisabi-spirit.com