Kanyoji Temple Garden สวนสวยในวัด หลีกเร้นสายตาจากคนทั่วไป

    สวนอันสวยงามที่ตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้ มีความสวยงามมากมายกว่าสวนขึ้นชื่อหลายๆแห่งในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว ราวกับเป็นอัญมณีที่ถูกซ่อนเร้นจากแผนที่ของเหล่าแขกนักท่องเที่ยวต่างชาติ และคนญี่ปุ่นจำนวนมากก็หาได้รู้การคงอยู่ของมันไม่ สวนแห่งนี้ผสมผสานสวนญี่ปุ่นแบบแห้ง เมื่อเมื่อมองดูสามารถสัมผัสได้ถึงเกลียวคลื่นของทะเล กระทบกับเกาะสวนมอสท่ามกลางความแข็งแกร่งของโขดหิน ให้เรารู้สึกถึงความเคลื่อนไหวทั้งๆที่อยู่ในที่ๆสงบนิ่งยิ่งนัก

    สวนแห่งนี้ยังสลับความงามด้วยบ่อน้ำใสใต้ต้นเมเปิลเมื่อผู้มาเยือนมาในช่วงฤดูใบไม้แดงก็จะเห็นความงามของสีแดงเมเปิลสลับกับสีเขียวของมอสอย่างสวยงาม สะท้อนกับผืนน้ำที่ใสราวกระจก

    การนั่งพักผ่อนหรือปฎิบัติธรรมในเรือน ก็ยังสามารถมองเห็นสวนหินที่แสนสงบ แต่มีลานเส้นที่ลื่นไหลอย่างสวยงามจากหน้าต่างอย่างลงตัว

 

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ Shunan, จังหวัด Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น

Credit ภาพ | japoniahortus.info

2022 www.wabisabi-spirit.com