Hotel New Otani Japanese Garden สวนสวยแสงงามแห่งโรงแรมสง่า

สถานที่ตั้ง | โตเกียว, ญี่ปุ่น

ปี | 1964-ปัจจุบัน

Hotel New Otani Japanese Garden

-สวนแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 5 ในการจัดอันดับ "Top20 Best Free Attractions in Japan" โดย Trip Advisor ต่อเนื่องกันถึง 4 ปี

และยังได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อ "Tokyo's Best 100 Sports to Boast to the World" โดย Toei Transportation and Trip Advisor

 

    โรงแรมแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี เมื่อ ท่านซามูไร Kato Kiyomasa เป็นเจ้าของที่พักอาศัยในพื้นทีแห่งนี้และภายหลังได้ถูกส่งต่อให้ ตระกูลที่ทรงอำนาจในรัฐบาลโชกุลในยุคเอโดะ

    ภายหลังในยุค เมจิ ที่ดินแห่งนี้ได้กลายเป็นทรัพย์สินของตระกูล Fushiminomiya หลังจากนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัง และหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง จึงได้ถูกขายให้ Yonetaro Otani ผู้ซึ่งก่อตั้งโรงแรม Hotel New Otani เขาได้สร้างที่พักอาศัย และ ได้ปรับปรุงสวนมาตราบจนทุกวันนี้
    เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นได้ขอให้ Yonetaro สร้างโรงแรม เพื่อรองรับ กีฬา Olympic ในปี 1964 เขาจึงสร้างโณงแรม Hotel New Otani ขึ้นบนที่ดินแห่งนี้ และสวนก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลักของที่นี่

    ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา สวนได้ถูกปรับปรุงไปในหลายจุดทั้งส่วนของสนามและสิ่งปลูกสร้างโดยรอบ อย่างไรก็ตาม สวนแห่งนี้ก็ยังถูกรักษาความงดงามแต่ดั้งเดิมของมันไว้ ทั้งบรรยากาศที่ดูแล้วผ่อนคลายสบายตา และทำให้จิตวิญญานผู้มาเยี่ยมชมสดชื่นตราบจนทุกวันนี้

การมาเยี่ยมชมสวนแห่งนี้ในฤดูที่แตกต่างก็ยังให้ความงามที่หลากหลายอีกด้วย

 

ช่วงทำการ | ไม่มีวันหยุด

เวลาทำการ |  6:00~22:00


Credit ภาพ | Hotel New Otani, Tokyo

2022 www.wabisabi-spirit.com