ภาพความประทับใจ เวิร์คชอป "จัดสวนญี่ปุ่นอย่างไรให้ได้ความเป็นญี่ปุ่น" อาจารย์ Tonegawa Ryota จัดโดย Wabisabi Spiritภาพความประทับใจ เวิร์คชอป "จัดสวนญี่ปุ่นอย่างไรให้ได้ความเป็นญี่ปุ่น" อาจารย์ Tonegawa Ryota จัดโดย Wabisabi Spirit
ภาพความประทับใจ เวิร์คชอป "จัดสวนญี่ปุ่นอย่างไรให้ได้ความเป็นญี่ปุ่น" อาจารย์ Tonegawa Ryotaภาพความประทับใจ เวิร์คชอป "จัดสวนญี่ปุ่นอย่างไรให้ได้ความเป็นญี่ปุ่น" อาจารย์ Tonegawa Ryota
20 ก.ย. 2562, 20:11
สวนญี่ปุ่นในแต่ละยุคสมัยสวนญี่ปุ่นในแต่ละยุคสมัย
สวนญี่ปุ่นถูกสร้างและเติบโตผ่านช่วงเวลาต่างๆในประวัติศาสตร์ของประเทศมากมายสวนญี่ปุ่นถูกสร้างและเติบโตผ่านช่วงเวลาต่างๆในประวัติศาสตร์ของประเทศมากมาย
1 ก.ย. 2562, 07:39
Yoshikien Garden สวนสวยแห่งนารา หลีกหนีสายตาจากนักท่องเที่ยวYoshikien Garden สวนสวยแห่งนารา หลีกหนีสายตาจากนักท่องเที่ยว
Yoshikien Garden สวนสวยแห่งนารา หลีกหนีสายตาจากนักท่องเที่ยวYoshikien Garden สวนสวยแห่งนารา หลีกหนีสายตาจากนักท่องเที่ยว
29 ส.ค. 2562, 07:52
Garden of Chinjuso สวนผ่อนคลายใต้ร่มเงาต้นไม้แห่งนิงาตะGarden of Chinjuso สวนผ่อนคลายใต้ร่มเงาต้นไม้แห่งนิงาตะ
Garden of Chinjuso สวนผ่อนคลายใต้ร่มเงาต้นไม้แห่งนิงาตะGarden of Chinjuso สวนผ่อนคลายใต้ร่มเงาต้นไม้แห่งนิงาตะ
15 ส.ค. 2562, 16:25
Hotel New Otani Japanese Garden สวนสวยแสงงามแห่งโรงแรมสง่าHotel New Otani Japanese Garden สวนสวยแสงงามแห่งโรงแรมสง่า
Hotel New Otani Japanese Garden สวนสวยแสงงามแห่งโรงแรมสง่าHotel New Otani Japanese Garden สวนสวยแสงงามแห่งโรงแรมสง่า
13 ส.ค. 2562, 09:33
Õkõchi Sansõ Garden วิลล่าสวนสวย บนมุมสูงเมืองเกียวโตÕkõchi Sansõ Garden วิลล่าสวนสวย บนมุมสูงเมืองเกียวโต
Õkõchi Sansõ Garden วิลล่าสวนสวย บนมุมสูงเมืองเกียวโตÕkõchi Sansõ Garden วิลล่าสวนสวย บนมุมสูงเมืองเกียวโต
13 ส.ค. 2562, 06:49
Tenryuji Temple 天龍寺Tenryuji Temple 天龍寺
Tenryuji Temple สวนสวยที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCOTenryuji Temple สวนสวยที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO
9 ส.ค. 2562, 08:58
Kanyoji Temple Garden สวนสวยในวัด หลีกเร้นสายตาจากคนทั่วไปKanyoji Temple Garden สวนสวยในวัด หลีกเร้นสายตาจากคนทั่วไป
Kanyoji Temple Garden สวนสวยในวัด หลีกเร้นสายตาจากคนทั่วไป หลีกเร้นสายตานักท่องเที่ยว เป็น Hidden SpKanyoji Temple Garden สวนสวยในวัด หลีกเร้นสายตาจากคนทั่วไป หลีกเร้นสายตานักท่องเที่ยว เป็น Hidden Sp
6 ส.ค. 2562, 18:41
Rinnoji Temple Garden สวนแห่งวัดประจำตระกูลดาเตะRinnoji Temple Garden สวนแห่งวัดประจำตระกูลดาเตะ
Rinnoji Temple Garden สวนแห่งวัดประจำตระกูลดาเตะ อีกหนึ่งสวนสำคัญของภูมิภาคเซนไดRinnoji Temple Garden สวนแห่งวัดประจำตระกูลดาเตะ อีกหนึ่งสวนสำคัญของภูมิภาคเซนได
5 ส.ค. 2562, 10:17
รู้จักกับตะเกียงหินญี่ปุ่นแบบพื้นฐาน 5 ชนิดรู้จักกับตะเกียงหินญี่ปุ่นแบบพื้นฐาน 5 ชนิด
ในบทความนี้ วาบิซาบิ สปิริต จะชวนมารู้จักกับตะเกียงหินญี่ปุ่นแบบพื้นฐาน 5 ชนิดในบทความนี้ วาบิซาบิ สปิริต จะชวนมารู้จักกับตะเกียงหินญี่ปุ่นแบบพื้นฐาน 5 ชนิด
1 ส.ค. 2562, 07:49
รู้จักกับตะเกียงญี่ปุ่น Tōrō 灯籠รู้จักกับตะเกียงญี่ปุ่น Tōrō 灯籠
วาบิซาบิสปิริต ขอนำทุกท่านมารูปจักกับ ตะเกียงญี่ปุ่น Tōrō 灯籠 ให้พวกเรารู้จักกันมากขึ้นวาบิซาบิสปิริต ขอนำทุกท่านมารูปจักกับ ตะเกียงญี่ปุ่น Tōrō 灯籠 ให้พวกเรารู้จักกันมากขึ้น
30 ก.ค. 2562, 10:25
รู้จักกับการออกแบบสวนญี่ปุ่น 5 ชนิด [ตอนที่2/2 ตอนจบ] รู้จักกับการออกแบบสวนญี่ปุ่น 5 ชนิด [ตอนที่2/2 ตอนจบ]
รู้จักกับการออกแบบสวนญี่ปุ่น 5 ชนิด ในบทความนี้ Wabisabi Spirit ชวนคุณมารู้จักกับสวนญี่ปุ่นที่น่าสนใรู้จักกับการออกแบบสวนญี่ปุ่น 5 ชนิด ในบทความนี้ Wabisabi Spirit ชวนคุณมารู้จักกับสวนญี่ปุ่นที่น่าสนใ
21 ก.ค. 2562, 10:50
รู้จักกับการออกแบบสวนญี่ปุ่น 5 ชนิด [ตอนที่1/2]รู้จักกับการออกแบบสวนญี่ปุ่น 5 ชนิด [ตอนที่1/2]
รู้จักกับการออกแบบสวนญี่ปุ่น 5 ชนิด ในบทความนี้ Wabisabi Spirit ชวนคุณมารู้จักกับสวนญี่ปุ่นที่น่าสนใรู้จักกับการออกแบบสวนญี่ปุ่น 5 ชนิด ในบทความนี้ Wabisabi Spirit ชวนคุณมารู้จักกับสวนญี่ปุ่นที่น่าสนใ
19 ก.ค. 2562, 16:47
Shofuso Japanese House and Garden สวนญี่ปุ่นสวยงามที่ ฟิลาเดดเฟีย สหรัฐอเมริกาShofuso Japanese House and Garden สวนญี่ปุ่นสวยงามที่ ฟิลาเดดเฟีย สหรัฐอเมริกา
Shofuso Japanese House and Garden สวนญี่ปุ่นสวยงามที่ ฟิลาเดดเฟีย สหรัฐอเมริกาShofuso Japanese House and Garden สวนญี่ปุ่นสวยงามที่ ฟิลาเดดเฟีย สหรัฐอเมริกา
30 มิ.ย. 2562, 10:10
Meigetsuin zen temple วัดเมเก็ตสึอินMeigetsuin zen temple วัดเมเก็ตสึอิน
Meigetsuin zen temple วัดเมเก็ตสึอิน เมืองคามาคุระ จังหวัด คานากาว่าMeigetsuin zen temple วัดเมเก็ตสึอิน เมืองคามาคุระ จังหวัด คานากาว่า
26 มิ.ย. 2562, 20:28
Suizenji Jojuen Garden สวนซุยเซนจิSuizenji Jojuen Garden สวนซุยเซนจิ
Suizenji Jojuen Garden สวนซุยเซนจิ จังหวัดคุมะโมโตะSuizenji Jojuen Garden สวนซุยเซนจิ จังหวัดคุมะโมโตะ
19 มิ.ย. 2562, 07:30
2022 www.wabisabi-spirit.com