รู้จักกับตะเกียงหินญี่ปุ่นแบบพื้นฐาน 5 ชนิด

    ตะเกียงหินญี่ปุ่นนั้นแบ่งเป็นประเภทพื้นฐานได้ 5 ชนิด ในแต่ละชนิดก็มีแบ่งแยกย่อยลงไปอีก

    ตะเกียงส่องทางเดิน Pedestal Lanterns

    Tachidōrō (立ち灯籠หรือตะเกียงส่องทางเดิน เป็นแบบที่เรามักพบได้ที่วไป จะเป็นตะเกียงที่ตั้งอยู่บานฐาน และกล่องไฟมักจะถูกประดับด้วยงานแกะสลักเป็นรูปกวางหรือดอกไม้ ซึ่งจะมีแบบย่อยมากกว่า 20 แบบด้วยกัน โดยจะมีแบบที่พบเห็นได้มากคือ

  • Kasuga-dōrō (春日灯籠)

    ตั้งชื่อตามศาลเจ้า Kasuga-Taisha เป็นแบบที่เห็นได้ทั่วไปตามวัดและศาลเจ้า ส่วนของร่วมบังจะมีขนาดเล็ก มี 6-8 ด้าน และมีการม้วนที่ส่วนมุม กล่องไฟจะเป็น 6 เหลี่ยม หรือ สี่เหลี่ยม แกะสลักประดับประดาด้วยรูปกวาง พระอาทิตย์ หรือพระจันทร์ ทรงผอมสูงมักพบได้ใกล้เสาโทริอิในศาลเจ้าชินโต

 

  • Yūnoki-dōrō (柚ノ木灯篭)

    เป็นตะเกียงหินแบบเก่าแก่อันดับสองของที่พบในศาลเจ้า Kasuga ตะเกียงรูปแบบนี้ย้อนไปในยุคเฮอัน ตัวฐานมีแหวนรอบแกะสลัก สามส่วน ด้านล่าง ส่วนกลาง และด้านบน ในส่วนของฐาน6เหลี่ยมจะถูกแกะสลักเป็นดอกบัว ส่วนของหมวกครอบจะเป็นรูปแบบธรรมดาทั่วไป ตะเกียงหินชนิดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากต้นมะนาว โดยได้รับความนิยมมากในสวนชงขาช่วงยุคเอโดะ

 

    ตะเกียงแบบฝัง Buried Lanterns

       Ikekomi-dōrō (活け込み燈籠) หรือตะเกียงแบบฝัง ตะเกียงแบบนี้จะมีขนาดกลางๆซึ่งเป็นแบบที่ไม่มีฐาน แต่จะฝังลงไปในพื้นดินเลย ด้วยขนาดของมันจึงมักจะถูกใช้ฝังตามแนวทางเดิน หรือใกล้ๆกับอ่างล้างมือในสวน ตัวอย่างเช่น

  • Oribe-dōrō (織部灯籠)

    ชนิดนี้มักจะพบได้ทั่วไป โดยตั้งชื่อตาม Furuta Shigenari เป็นผุ้ที่เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง ในชื่อ Oribe ซึ่งได้ออกแบบมันและใช้กับสวน ส่วนของกล่องไฟจะเป็นทรงเหลี่ยมซึ่งมีช่องแสงในแต่ละด้าน : ด้านหน้าและหลังเป็นช่องสี่เหลี่ยม ด้านขวาและซ้ายเป็นช่องรูปดวงจันทร์ เต็มดวง และดวงจันทร์เสี้ยว ส่วนปีกหมวกจะมีขนาดเล็กและมีสี่ด้าน


 

  • Kirishitan-dōrō (キリシタン灯籠)

    เป็นแบบคล้าย Oribe Doro โดยมีสัญลักษณ์ของ ชาวคริสซ่อนอยู่ โดยตะเกียงชนิดนี้เกิดขึ้นช่วง ที่ศาสนาคริสไม่เป็นที่ยอมรับในญี่ปุ่น และคนที่นับถือต้องเป็นความลับ

 

  • Mizubotaru-dōrō (水蛍燈籠)

      เป็นตะเกียงฝังแบบทั่วไป ช่องแสงของมันจะเป็นทรงกลม ออกไปสองด้าน และด้านที่เหลือจะเป็นสามเหลี่ยม ตะเกียงชนิดนี้ถูกพบได้ใน Katsura Villa ในเมืองเกียวโต ปีกหมวกจะเป็นทรวงสี่เหลี่ยมขอบมน


 

    ตะเกียงแบบเคลื่อนย้ายได้ Movable Lanterns

    Oki-dōrō (置き燈籠) หรือตะเกียงแบบเคลื่อนย้ายได้ เป็นดังเช่นชื่อของมัน เป็นตะเกียงชนิดที่เพียงแค่วางไว้บนพื้นไม่ได้เชื่อมติดกับสินใด ตะเกียงชนิดนี้พัฒนาต่อมาจากตะเกียงแบบแขวน ซึ่งบางครั้งจะถูกวางไว้บนพื้น มักจะถูกว่งไว้รอบๆบ้านหรือตามทางเดิน ดังเช่นตัวอย่างนี้


  • Sankō-dōrō (三光灯籠)

    ตะเกียงชนิดนี้เป็นตะเกียงหินขนาดเล็ก ส่วนของหมวกเตี้ย มีชื่อว่าตะเกียงสามแสงซึ่งก็มาจากช่องแสง รูปพระอาทิตย์ และพระจันทร์ ทางด้านหน้าและด้านข้าง และทรงเหมือนดวงดาวในชิ้นท้าย โดยตะเกียงชนิดนี้ มักจะวางใกล้ๆบ่อน้ำ พบได้ในสวนของ Katsura Villa


 

        ตะเกียงแบบมีขาตั้ง Yukimi-dōrō

        Yukimi-dōrō (雪見燈籠) หรือตะเกียงแบบมีขาตั้ง ตะเกียงแบบนี้จะมีฐานเป็นขา ไม่ได้เป็นเสาแบบทั่วไป มีตั้งแต่ 1-6ขา มีส่วนของปีหมวกที่กว้าง ส่วนใหญ่แล้วจะถูกวางไว้ในสน แต่เดิมจะวางไว้ใกล้แหล่งน้ำ ตะเกียงสามขาจะวางไว้ในน้ำสองขาและอีกหนึ่งขาอยู่บนบก ส่วนของปีกจะมีทั้งแบบกลม ไปจนถึง 8 เหลี่ยม โดยที่ส่วนใหญ่แล้วช่องแสงมักจะเป็น 6 เหลี่ยม


มีข้อสันนิฐานว่า ได้รับการพัฒนามาในยุค Momoyama แต่ชิ้นที่เก่าแก่ที่สุด  พบกใน Katsura Villa ในเกียวโต ซึ่งมีอายุแค่ประมานช่วงยุค Edo เท่านั้น

    Nozura-dōrō
    Nozura dōrō (野面灯籠) เป็นตะเกียงหินแบบผิวขรุขระ ทำจากหินไม่ขัดมัน

 

    แบบที่นำมาจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากแบบมากมายหลากหลายของตะเกียงญี่ปุ่น ผุ้จัดสวนสามารถเลือกแบบที่ชอบได้หลากหลายตามคอนเซพการจัดหรือเจ้าของสวน

GRANITE JAPANESE LANTERN by WABISABI SPIRIT

โคมตะเกียงหินญี่ปุ่น หินแกรนิตแท้ นำเข้าจากต่างประเทศ มาตรฐานจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น

แบบตะเกียงที่มีจำหน่ายทั้งหมด >

Credit ข้อมูลบางส่วน | Wikipedia

2022 www.wabisabi-spirit.com