รู้จักกับตะเกียงญี่ปุ่น Tōrō 灯籠

    ตะเกียงญี่ปุ่น Tōrō 灯籠 เป็นตะเกียงแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ผลิตจากวัสดุหลากหลาย มีทั้ง หิน ไม้ และโลหะ เช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่นๆในสวนญี่ปุ่น ตะเกียงญี่ปุ่นเองก็มีต้นกำเนิดมาจากในประเทศจีน ซึ่งยังพบได้ในวัดพุทธและสวนจีนต่างๆ

    ในประเทศญี่ปุ่น Tōrō 灯籠 แต่เดิมนั้นถูกใช้ในวัดพุทธ ซึ่งจะถูกตั้งเป็นแนวเพื่อใช้ส่องสว่างทางเดิน และจุดเพื่อสักการะพระพุทธเจ้าในช่วงยุค เฮอัน (ค.ศ.794-1185) อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้ถูกใช้ในศาลเจ้าชินโต และบ้านส่วนบุคคล

    ตะเกียงญี่ปุ่นที่ทำจากทองเหลือง และหิน ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดถูกพบใน เมืองนารา Taima-dera มีตะเกียงหินที่ถูกสร้างขึ้นในยุค นารา ในขณะที่ Kasuga Taisha มีตะเกียงที่ถูกสร้างขึ้นในยุค เฮอัน และในยุค Azuchi Momoyama (ค.ศ.1568-1600) ตะเกียงหินเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่อาจารย์นักชงชา เพื่อประดับตกแต่งสวนชงชง

    ตะเกียงญี่ปุ่น Tōrō 灯籠 ถูกแบ่งเป็นสองชนิดหลักๆคือ Tsusi-Doro หรือตะเกียงแขวน มักจะถูกแขวนจากชายคา และ Dai-Doro หรือตะเกียงตั้งพื้น ซึ่งมักจะถูกว่างไว้บนพื้นตามทางเดิน ทั้งสองชนิดมักถูกสร้างด้วยวัสดุหลักๆคือ จากทองเหลือง หรือหิน

ตะเกียงหิน

ตะเกียงที่วางพื้น Dai-doro เกือบทั้งหมดถูกสร้างจากหิน ซึ่งในกรณีนี้จะมีชื่อเรียกว่า ishi-doro

โครงสร้างของตะเกียวญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมมีดังนี้

A. Hoju หรือ Hoshu (หรือเรียกว่าส่วนอัญมณี)

    ส่วนยอดมีลักษณะเหมือนหัวหอม

B. Ukebana (หรือเรียกอีกอย่างว่าฐานดอกไม้)

    ฐานรองรับยอดทรงดอกบัวมีหน้าที่ไว้รองรับ Hoshu

c. Kasa (หรือเรียกอีกอย่างว่าร่ม)

    ชิ้นส่วนทรงคล้ายหมวกปีกกว้างนี้จะกว้างออกทั่วทั้งส่วนของที่ให้แสงเพื่อป้องกันฝนและหิมะ

D. Hibukuro (หรือเรียกอีกอย่างว่า กล่องไฟ)

    ในส่วนนี้จะเป็นกล่องที่ไว้จุดไฟให้สว่าง

E. Chudai (หรือเรียกอีกอย่างว่าส่วนฐาน)

    ส่วนนี้จะเป็นฐาน รองรับกล่องไฟ

F. Sao ขาตั้ง

    ส่วนของขาตั้งจะมีทั้งแบบเหลี่ยม และแบบกลม มีหลายขาสร้างขึ้นตามแบบของ ก้านฐานดอกบัว มีตั้งแต่ 1 - 4 ขา (ส่วนนี้จะไม่มีในตะเกียงแขวน)

Kiso ฐานที่ตั้ง

    ฐานที่ตั้งส่วนใหญ่แล้วจะสร้างไม่กลมก็หกเหลี่ยม (ส่วนนี้จะไม่มีในตะเกียงฝัง)

Kidan รากฐานชั้นล่าง

    ในบางกรณีจะมีเป็นส่วนของหินที่ปรับให้เรียบเพื่อเป็นรากฐานใต้ฐานอีกที


Credit รูปภาพบางส่วนและบทความที่มา | Wikipedia

2022 www.wabisabi-spirit.com